Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/10/2020.

Art. 1: Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door marketinX.
Door gebruik te maken van deze site of door ons uw gegevens mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring. marketinX behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk ogenblik te kunnen wijzigen. Gelieve dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Art. 2: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

marketinX is als enige verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
Wij bepalen de wijze waarop deze worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

marketinX
Lepelstraat 13A
9160 Lokeren
KBO: 0647.892.296
[email protected]
+32 476 98 40 25

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor intern gebruik.
Zij worden louter meegedeeld aan tussenpersonen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Art. 3: Welke gegevens worden verwerkt?

marketinX verwerkt de gegevens die u rechtstreeks of via deze site aan ons verstrekt.
Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:
– Contactgegevens: uw adres, telefoonnummer, e-mailadres…
– Persoonlijke gegevens: uw naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht…
– Betaalinformatie: uw rekeningnummer, factuuradres…

Daarenboven kunnen wij persoonlijke informatie ontvangen van andere bronnen indien u toestemming hebt gegeven uw informatie te delen.
Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hierna uiteengezet zullen worden. De persoonsgegevens worden bijgehouden in onze digitale database, alsook in ons papieren archief.

Art. 4: Op basis van welke juridische gronden verwerken wij uw gegevens?

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet).

De gegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt op basis van volgende juridische gronden:
– De voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst die u met ons sluit.
– Het voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waar wij aan zijn onderworpen.
– De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Art. 5: Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw gegevens is essentieel voor de dienstverlening die wij aanbieden. Zo zullen zij noodzakelijkerwijze verwerkt worden bij het opstellen van onze overeenkomsten, het beheren van onze contractuele relatie…
Bij het bezoeken van deze pagina worden louter gegevens verzameld voor statistische doeleinden, dit teneinde het gebruik van deze website te optimaliseren. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn o.a.: uw IP-adres, de aangeklikte pagina’s, de tijdstippen van consultatie…

Art. 6: Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Na het leveren van onze diensten bewaren wij uw gegevens nog voor een termijn van 3 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is, garanderen wij dat uw gegevens op een veilige wijze vernietigd worden.

Art. 7: Over welke rechten beschikt u?

U heeft te allen tijde het recht bijkomende informatie te verkrijgen betreffende de verwerking van uw gegevens (bv. betreffende de doeleinden, de periode van bewaring, de wijze van verwerking).

U beschikt eveneens over het recht om foutieve of onvolledige informatie te verbeteren of aan te vullen. In de volgende omstandigheden beschikt u eveneens over het recht om uw gegevens te laten wissen:
– uw gegevens werden op onrechtmatige wijze verwerkt;
– uw gegevens zijn niet langer vereist voor het doel waarvoor zij verwerkt werden;
– uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting;
– u herroept uw toestemming om uw gegevens te verwerken en er is geen andere juridische grond tot verwerking van uw gegevens.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het om een geschreven verzoek en bewijs van identiteit per aangetekende brief te verzenden naar het adres zoals vermeld in art. 2.

Art. 8: Het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie. Hiervoor kan u terecht op volgende website: www.privacycommission.be/nl

Bij marketinX houden we van cookies. Spring eens binnen in onze Coco coworking, genoeg cookies voor iedereen! Maar oké, nu au sérieux. Op onze website gebruiken we cookies. Klik op 'Accepteer alle cookies' of stel je voorkeuren in. Meer weten? Klik dan hier.

Cookie instellingen

Selecteer hieronder voor welk type cookies je toestemming geeft op onze website. Klik je even op 'Bewaar cookie instellingen' als je klaar bent? Thanks!

EssentiëleDankzij deze cookies werkt de website correct en gebruiksvriendelijk. Je kan de website niet gebruiken zonder deze cookies.

AnalytischeDankzij deze cookies kunnen wij bezoeken aan de website pseudo-anoniem opvolgen om zo onze site en jouw gebruiksgemak te verbeteren.

Sociale mediaDankzij deze cookies kan je bepaalde onderdelen van de site 'liken', en eenvoudig delen op socials.

AdverterenDankzij deze cookies kunnen we je advertenties tonen op maat van je interesses. Zo zie je altijd boodschappen die relevant voor je zijn!

AndereAndere cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.